Eva Papoušková

Ing. Eva Papoušková - účetní a daňové služby
Praha 11- Háje, Štichova
Telefon 608 216 193, mail: jpap@volny.cz

Náš přístup a ceny
Vycházíme z názoru, že jsme zákazníkovi něco platní, když mu pomůžeme ušetřit maximum na daních, ale současně ho i ochráníme před starostmi na úřadech. Naše priority však nikomu nevnucujeme - rozhodování je na zákazníkovi. Vždy se snažíme o domluvu.

Ceny.: Vzhledem k tomu, že jsme rodinná firma a kancelář máme přímo v bytě, máme nízké náklady a tím i ceny. Přitom můžeme našim zákazníkům odvádět opravdu kvalifikovanou a
dobrou práci. Konečné ceny záleží na dohodě a okolnostech, výhodné jsou paušální platby. Pro základní orientaci:

- při kalkulaci cen vycházíme z ceny za položku v účetním deníku, která je v daňové
  evidenci 18 Kč, (u plátců DPH 20 Kč) , v účetnictví je 20 Kč (u plátců DPH 22 Kč).
- za zpracování přiznání k DPH - základní cena 300 Kč
- za zastupování na úřadech 250 Kč / hodinu.
- zpracování přiznání k dani z příjmů - základní cena 500 Kč
- v mzdovém účetnictví fakturujeme za zaměstnance 250 Kč /zaměstnance, od tří   zaměstnanců výše uplatňujeme slevy, až do 180 Kč/ zaměstnance.